Profesia de farmacist are la bază o pregătire universitară îndelungată, iar farmacistul, pe parcursul întregii sale cariere trebuie să se perfecționeze, pentru a putea oferi servicii de sănătate care să fie în concordanță cu progresul științelor farmaceutice și cu necesitățile societății.