În conformitate cu legislaţia actuală, formele de învăţământ postuniversitar farmaceutic sunt:

  • rezidenţiatul
  • obţinerea titlului de farmacist specialist şi primar
  • obţinerea de competenţe şi supraspecializări
  • masteratul
  • doctoratul
  • educaţia farmaceutică continuă se referă la:
  1. participări la cursuri postuniversitare
  2. participări la manifestări ştiinţifice
  3. publicarea de materiale ştiinţifice de profil farmaceutic
  4. abonamente la reviste de specialitate de răspândire naţională şi/sau internaţională
  5. participarea la reuniunile Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi străinătate
  • calitatea de membru cotizant la Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi străinătate
  • calitatea de membru în colectivul de redacţie al unor reviste ştiinţifice şi de opinie din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate.
 Acreditarea şi creditarea 
 
 • Cursurile de pregătire postuniversitară pot fi organizate numai de către sau în colaborare cu o universitate acreditată.
 • Manifestările ştiinţifice pot fi organizate de către una din instituţiile următoare:
 1. Universităţi de Medicină şi Farmacie acreditate
 2. Ministerul Sănătăţii Publice / Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 3. Societatea de Ştiinţe Farmaceutice, de Istoria Farmaciei şi altele din domeniul farmaceutic
 4. Colegiul Farmaciştilor din România şi /sau filialele acestuia.

Creditarea formelor de educaţie farmaceutică continuă

Unitatea de creditare este ORA DE EDUCAŢIE FARMACEUTICĂ CONTINUĂ.

Reguli de creditare:

  • numărul maxim de ore de educaţie farmaceutică continuă pe zi va fi de 6 pentru cursuri postuniversitare şi maxim 8 pentru simpozioane sau congrese
  • sesiunile poster se creditează cu ˝ din durata efectivă.
A. Creditarea cursurilor


Criterii:

  • durata cursului
  • existenţa unui stagiu / demonstraţie – practică.

Creditarea se va face în funcţie de numărul de ore efective teoretice de educaţie farmaceutică continuă. Cele care dovedesc existenţa unui stagiu practic asociat vor fi creditate cu 1,25 x durata efectivă.

Participarea la cursuri internaţionale, cu valoare recunoscută (creditate de o societate/organism profesional european/internaţional) va fi creditată cu numărul de ore internaţionale de EFC conferit de către organismul care a creditat cursul x 3 ori daca a susținut o lucrare, daca nu -  se acordă maxim 8 credite/zi.

Lectorii care susţin prelegeri în cadrul unui curs postuniversitar vor fi creditaţi cu 3 x numărul de ore efective predate în cadrul cursului.

Participarea la reuniunile Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate (2 credite / reuniune ® fără lucrare şi 4 credite / reuniune ® cu lucrare).

Calitatea de membru cotizant la Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România sau la alte Societăţi Ştiinţifice din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate (5 credite / an).

Calitatea de membru în colectivul de redacţie al unor reviste ştiinţifice şi de opinie din domeniul farmaceutic din ţară şi din străinătate (10 credite / an).
 

B. Creditarea participărilor la manifestări ştiinţifice

Criterii:
  • manifestări internaţionale, naţionale, locale
  • cu / fără lucrare.
Manifestările locale şi naţionale vor primi un număr de ore de EFC egal cu durata efectivă.
 • Participarea cu conferinţă va primi un număr de ore de EFC dublu pentru fiecare conferinţă.
 • Participarea cu lucrări (comunicări orale, postere) se adaugă ˝ din numărul de credite corespunzător manifestării pentru fiecare lucrare pentru primul autor; se adaugă Ľ din numărul de credite pentru ceilalţi coautori. Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute se vor credita cu de 3 x numărul de ore EFC conferit de către organismul care a creditat manifestarea.
 • Creditarea publicaţiilor farmaceutice:
  1. Articole în revista „Farmacia” – 50 credite (EFC) pentru singur sau prim autor; 25 credite (EFC) pentru coautori.
  2. Articole în reviste de circulaţie naţională („Gazeta Farmaciştilor”, „Lumea Farmaceutică”, „Clujul Medical”, etc.) – 10 credite / articol.
  3. Articole de interes profesional în mass media – 5 credite / articol.
  4. Capitole de carte în tratate de specialitate – 100 credite / capitol.
  5. Carte / monografie de specialitate – 200 credite.
  6. Publicaţii de specialitate în străinătate în reviste indexate / cărţi în edituri consacrate x 3
 • Abonamente la reviste de specialitate
  1. Revista "Farmacia" – 20 credite / abonament anual
  2. Revista „Galenus” - 10 credite/ abonament anual
  3. Revista „Practica Farmaceutică” - 10 credite/ abonament anual
  4. Revista „Farmacist.ro” - 10 credite/ abonament anual
  5. Alte reviste de specialitate - număr variabil de credite
C. Creditarea formelor de învățământ postuniversitar
 
În timpul efectuării masteratului de specialitate, a doctoratului în științe medico-farmaceutice și a rezidențiatului în specialitățile farmaceutice se vor acorda din oficiu 32 credite EFC/ fiecare an de studiu, pe baza unei adeverințe de la conducătorul de masterat/ doctorat/ rezidențiat prin care se atestă calitatea de masterand, doctorand sau rezident a farmacistului, precum și anul de studiu în care acesta se află.
 
 Rezidenții pot dovedi calitatea de rezident și cu documente emise de instituții precum DSP sau Spitalul angajator.
 
- numărul minim de credite EFC care trebuie acumulate în fiecare an este de 40 credite dintre care 8 trebuie obținute prin parcurgerea cursului anual obligatoriu din tematici de Legislație/RBPF organizat de Colegiul Farmaciștilor București
- dacă în decursul unui an se acumulează mai mult de 40 credite EFC, creditele suplimentare nu se reportează în anul următor.
 

OBSERVAŢII:

- primul set de 32 puncte EFC se acordă la sfârșitul primului an de rezidențiat/ doctorat/ masterat;
- numărul minim de credite EFC care trebuie acumulate în fiecare an este de 40 credite dintre care 8 trebuie obținute prin parcurgerea cursului anual obligatoriu din tematici de Legislație/RBPF organizat de Colegiul Farmaciștilor București;
- dacă în decursul unui an se acumulează mai mult de 40 credite EFC, creditele suplimentare nu se reportează în anul următor.