Colegiul Farmaciștilor din România a fost înfiintat prin Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.
În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din România este reglementată de Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare. Conform Titlului XIV, Capitolul 3 din Legea nr. 95 din 21 aprilie 2006, Colegiul Farmaciștilor din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, de practică publică autorizată; are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.