Profesia de farmacist are la bază o pregătire universitară îndelungată, iar farmacistul, pe parcursul întregii sale cariere trebuie să se perfecționeze, pentru a putea oferi servicii de sănătate care să fie în concordanță cu progresul științelor farmaceutice și cu necesitățile societății.
 
În acest sens, art. 587 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, prevede:

" (1) În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor profesionale, farmaciștii sunt obligați să urmeze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație continuă și informare în domeniul științelor profesionale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Farmaciștilor din România. Sunt creditate programele, precum și celelalte forme de educație farmaceutică continuă avizate de Colegiul Farmaciștilor din România".
 
Conform Programului Național de Educație Farmaceutică Continuă, fiecare farmacist practician trebuie să obțină un număr de minim 40 de credite, anual.