Farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, exercită profesia pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat anual.
 
Pentru obținerea acestei vize anuale, sunt necesare următoarele:
- asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;
- dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă;
- achitarea cotizației aferente anului respectiv.