Cardul profesional (Cardul CDS) este un instrument menit să identifice în mod cert şi ne-echivoc calitatea de farmacist a posesorului, să permită accesul farmaciştilor la platforma informatică în care se află Registrul unic al Farmaciştilor din Româmia şi să îşi editeze informaţiile din dosarul personal.

Accesarea și utilizarea portalului platformei informatice (e-Pi) se face urmând instrucţiunile din manualul Portalului ePi.

Referitor la Certificatul Profesional Curent, dorim să facem următoarele precizări:
 
În conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 în forma consolidată aşa cum a fost ea publicată M.O. nr. 448/30.06.2009 partea I, precum şi a Normelor de aplicare publicate în M.O. nr. 538/03.07.2009 partea I, farmaciştii care vor deţine funcţia de farmacist şef într-o unitate farmaceutică (în cazuri de înfiinţări de noi unităţi farmaceutice, precum şi a schimbărilor farmacistului sef - pentru cei care vor prelua funcţia de şef), se vor adresa colegiilor judeţene pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent.

 
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, prevede:
 
Art. 583:

"Farmaciștii care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Farmaciștilor din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care își desfășoară activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau reședința, daca nu au încă un loc de muncă".
 
Art. 557:

"(1) Profesia de farmacist este profesie independentă si se exercită pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, în regim salarial și/sau independent ...".
 

Farmaciştii aflaţi la vârsta pensionării, după obţinerea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru a-şi exercita în continuare profesia, trebuie să obţină anual o viză de prelungire a valabilităţii Certificatului.

Viza prin care se prelungeşte valabilitatea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei, se obţine de către farmaciştii pensionari care depun la sediul Colegiului Farmaciștilor din București, următoarele documente:
1. cerere de prelungire a activităţii;
2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
4. cazier judiciar;
5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
7. copie a certificatului de căsătorie - dacă este cazul;
8. chitanţă prin care se dovedeşte faptul că are cotizaţia de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, achitată la zi;
9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.
 
Pentru mai multe informații, puteți consulta Decizia Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 7/2005.