DOSAR STANDARD (conținut)
 
I. Dosar societate:

- Act constitutiv și/sau Statut
- Certificat Unic de Înregistrare
- Certificate constatatoare pentru:
- sediul social
- puncte de lucru (farmacie, oficine locale de distribuție)
- denumire farmacie dacă are altă decât societatea.
- coduri CAEN specifice
- administrator
- Spațiu:
- schița spațiului
- schița în ce privește circuitul pacientului, medicamentului, personalului.
- Autorizația de funcționare
- Contracte:
- specifice: - distrugere medicamente și a altor produse de sănătate.
- distrugere psihotrope și stupefiante cu societăți autorizate în acest sens.
- deratizare, dezinfecție.
- metrologie: - verificări ale aparaturii din receptură-laborator.
- verificări ale echipamentelor și aparatelor de înregistrare.
 
II. Dosar de personal:

- Contract de muncă
- Documente ca persoană fizică independentă.
- Fișa de atribuții a postului.
- Certificat de membru care atestă exercitarea de profesie vizat pe anul în curs.
- Decizia de înlocuire a farmacistului șef.
- Curriculum vitae actualizat.
- Documente care să ateste: vizita medicală anuală, instruiri
 
III. Procedurile de lucru
 
IV. Legislație farmaceutică