Conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2011, respectiv art. 1 "Eliberarea certificatelor privind îndeplinirea de către farmacii a Regulilor de bună practică farmaceutică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010, se face de către colegiul teritorial al farmaciştilor în raza căruia funcţionează farmacia".
 
Puteți vizualiza și/sau descărca: