• Prezentare C.F.B.

  Prezentare C.F.B.

  Colegiul Farmaciștilor din România a fost înfiintat prin Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din...

 • Farmacist

  Farmacist

  Conform prevederilor legale în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

 • Farmacie

  Farmacie

  Conform legislației în vigoare, asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură prin intermediul următoarelor unităţi farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru - denumite oficine, farmacie cu circuit închis şi drogherie.

 • Medicament

  Medicament

  a) orice substanţă sau combinaţie de substanţe prezentate ca având proprietăţi pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau

  b) orice substanţă sau combinaţie de substanţe care poate fi folosită sau administrată la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcţiilor fiziologice prin exercitarea unei acţiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical;

 • Noutăți

  Noutăți

  ceasta categorie cuprinde noutățile referitoare la exercitarea profesiei de farmacist, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice, precum și la medicamente

 • Legături web utile
 • Cadru Legislativ

  Cadru Legislativ

  Aceasta categorie cuprinde legislatia care guverneaza atat exercitarea profesiei de faramacist, cat si activitatea care se desfasoara in unitatile sanitare

 • Vizarea anuală a Certificatului de membru

  Vizarea anuală a Certificatului de membru

  Farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, exercită profesia pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat anual.

 • Lista Farmaciilor

 
DOSAR STANDARD (conținut)
 
I. Dosar societate:

- Act constitutiv și/sau Statut
- Certificat Unic de Înregistrare
- Certificate constatatoare pentru:
- sediul social
- puncte de lucru (farmacie, oficine locale de distribuție)
- denumire farmacie dacă are altă decât societatea.
- coduri CAEN specifice
- administrator
- Spațiu:
- schița spațiului
- schița în ce privește circuitul pacientului, medicamentului, personalului.
- Autorizația de funcționare
- Contracte:
- specifice: - distrugere medicamente și a altor produse de sănătate.
- distrugere psihotrope și stupefiante cu societăți autorizate în acest sens.
- deratizare, dezinfecție.
- metrologie: - verificări ale aparaturii din receptură-laborator.
- verificări ale echipamentelor și aparatelor de înregistrare.
 
II. Dosar de personal:

- Contract de muncă
- Documente ca persoană fizică independentă.
- Fișa de atribuții a postului.
- Certificat de membru care atestă exercitarea de profesie vizat pe anul în curs.
- Decizia de înlocuire a farmacistului șef.
- Curriculum vitae actualizat.
- Documente care să ateste: vizita medicală anuală, instruiri
 
III. Procedurile de lucru
 
IV. Legislație farmaceutică