• Prezentare C.F.B.

  Prezentare C.F.B.

  Colegiul Farmaciștilor din România a fost înfiintat prin Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din...

 • Farmacist

  Farmacist

  Conform prevederilor legale în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

 • Farmacie

  Farmacie

  Conform legislației în vigoare, asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură prin intermediul următoarelor unităţi farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru - denumite oficine, farmacie cu circuit închis şi drogherie.

 • Medicament

  Medicament

  a) orice substanţă sau combinaţie de substanţe prezentate ca având proprietăţi pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau

  b) orice substanţă sau combinaţie de substanţe care poate fi folosită sau administrată la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcţiilor fiziologice prin exercitarea unei acţiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical;

 • Noutăți

  Noutăți

  ceasta categorie cuprinde noutățile referitoare la exercitarea profesiei de farmacist, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice, precum și la medicamente

 • Legături web utile
 • Cadru Legislativ

  Cadru Legislativ

  Aceasta categorie cuprinde legislatia care guverneaza atat exercitarea profesiei de faramacist, cat si activitatea care se desfasoara in unitatile sanitare

 • Vizarea anuală a Certificatului de membru

  Vizarea anuală a Certificatului de membru

  Farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, exercită profesia pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat anual.

 • Lista Farmaciilor

Referitor la Certificatul Profesional Curent, dorim să facem următoarele precizări:
 
În conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 în forma consolidată aşa cum a fost ea publicată M.O. nr. 448/30.06.2009 partea I, precum şi a Normelor de aplicare publicate în M.O. nr. 538/03.07.2009 partea I, farmaciştii care vor deţine funcţia de farmacist şef într-o unitate farmaceutică (în cazuri de înfiinţări de noi unităţi farmaceutice, precum şi a schimbărilor farmacistului sef - pentru cei care vor prelua funcţia de şef), se vor adresa colegiilor judeţene pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent.

Pentru informații detaliate în domeniul învațamântului farmaceutic, puteți accesa pagina web a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București - www.umf.ro

De asemenea, puteți accesa aici link-ul direct către U.M.F. ”Carol Davila” București, Facultatea de Farmacie - Admitere 2013: Bibliografie și tematică:- http://umf.ro/index.php/ro/admitere/admitere-2013/tematica/farmacie.html

 

 
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, prevede:
 
Art. 583:

"Farmaciștii care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Farmaciștilor din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care își desfășoară activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau reședința, daca nu au încă un loc de muncă".
 
Art. 557:

"(1) Profesia de farmacist este profesie independentă si se exercită pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, în regim salarial și/sau independent ...".